door Willem Geurts

De laatste schooldag, een feestelijke en heerlijke dag voor scholieren en docenten. Bij OBS De Bolster is het niet anders. Voor Maaike Lauwerijssen moet deze dag aanvoelen als een afronding van een tijdperk in haar beroepsmatige leven. Met dit schooljaar eindigt immers ook haar rijke loopbaan in het intussen – zo mag je het wel noemen – gedateerde gebouw aan de Ericastraat. Met hart en ziel was Maaike Lauwerijssen jarenlang actief op OBS De Bolster. Maaike, begonnen als stagiaire in 2008, vervulde vanaf 2016 de rol van directeur. Het schoolplein is haast leeg, op deze woensdag, de Afsluitdag.

Maaike Lauwerijssen zegt destijds in een bijzonder prettige leeromgeving te zijn beland. De Bolster, een school voortgekomen uit een aantal gedreven dorpsbewoners. Mensen die tegen de stroom van de tijd invoeren met de oprichting van een openbare basisschool. Een school die zich in Gestel diende te onderscheiden. In dat proces slaagde de school, met mensen als de eerste Bolsterdirecteur Otto van Pagee met de vele leraren met glans.

Hoeksysteem

Die glans straalde er ook vanaf middels een wat nieuwe methodiek. Is die er nog? “Ja hoor, wij hanteren nog steeds het ‘hoeksysteem”, antwoordt Maaike, “waarin leerlingen zowel zelfstandig leren werken, als op hun eigen niveau en tempo.” In zekere zin hebben de leerlingen de ‘vrijheid’ de keuze leren maken hoe en wanneer zij hun taken uitvoeren.” Een methode die vanaf het begin van De Bolster zijn weerklank vond in het dorp. “Van de andere kant van de brug kwamen de aanmeldingen net zo makkelijk als vanuit de Theereheide”,  aldus de directeur. In de loop der jaren vonden ook dove en slechthorende scholieren een vertrouwd plekje in de school. Inclusief onderwijs waarmee De Bolster het predicaat ‘Excellent’ binnenhaalde.

Uit kranten, tv, de Tweede Kamer, vaak halen vooral zorgelijke berichten over het onderwijs het nieuws. Daarin speelt het te laag geachte kennisniveau van de hedendaagse jeugd ernstig mee. Maaike Lauwerijssen wil zich echter niet vastpinnen op louter de vakken Taal en Rekenen, die in de breedte inderdaad achterstanden laten zien. “De grote verschillen met zo’n 15 jaar geleden zie ik echter niet”, stelt Lauwerijssen, “wat voor ons telt is dat we leerlingen willen voorbereiden op wat de maatschappij vraagt. Betekenisvol leren dus.”

Fijne sfeer

Als Maaike Lauwerijssen de vraag krijgt een ander ‘typisch Bolsterkenmerk’ te noemen, dan volgt binnen een tel het begrip ‘sfeer’. Aan haar reactie is af te lezen dat zij er blij mee is. ”Ik durf zonder te meer te stellen  dat we een hecht team hebben. Nieuwe collega’s voelen zich al vlug goed op hun plek. Daarnaast zien we ook dat mensen die hier werken, er vaak ook lang blijven. En, wat zeker ook opvallend is, het ziekteverzuim bij De Bolster is bijzonder laag. Dat schrijf ik toe aan de bereidheid van collega’s om elkaar bij te staan als dat noodzakelijk is.”

Een tevreden directeur, maar die toch weggaat?? “Ja, al ben ik niet helemaal verloren voor het onderwijs”, zegt Lauwerijssen, “er ligt ander werk op mij te wachten.” Daarmee doelt de bijna-oud-Bolsterdirecteur op de grote personele tekorten in het onderwijs, 17% van de scholen heeft geen schoolleider. Als docent gaat zij in éénjarige trajecten toekomstige schoolleiders bekwamen in hun taken.

Opvolger

De zo dringend gewenste nieuwbouw maakt Maaike Lauwerijssen   bij De Bolster niet meer mee. Daarover praat zij haar opvolger, Vincent Bosma, nog bij. En daarna, in haar andere werkomgeving zullen de gedachten beslist terugkeren naar de mooie tijd op De Bolster. “Absoluut”, klinkt het overtuigd, “ik ben heel, heel dankbaar dat ik met al deze kinderen, de ouders, de collega’s  heb mogen samenwerken.  Ik neem met een warm hart afscheid.”