“Overdonderd”, zo reageren Marianne Spierings en Tineke van Geffen op de vele reacties na hun oproep de bibliotheek te verplaatsen van de Meander naar De Brenthof. “Ontzettend veel mensen steunen ons voorstel om de bieb te laten verhuizen”, vertelt Marianne Spierings. De vele reacties volgden nadat de twee dames deze week naar buiten kwamen met hun missie om de bibliotheek te verplaatsen. Nu zoeken zij met een handtekeningenactie steun in de Gestelse bevolking.Die steun moet er zijn, zo menen zij te weten. Er zijn immers veel argumenten die hun wens reëel maken. Uit het document dat Van Geffen en Spierings samenstelden komen onvolkomenheden in de Meander naar voren. Te beginnen met de klachten die zij zelf ervaren op de huidige plaats van de bieb. Tineke van Geffen: “De bibliotheek ligt nu buiten het centrum en is onderdeel van de Meander met alle gevolgen van dien.” Een zaak van bereikbaarheid voor mensen die in het centrum vertoeven of hun boodschappen doen. Maar er is meer volgens Marianne Spierings: “De Meander fungeert als dorpshuis voor Gestel, dus als daar een evenement plaatsvindt, moet de bieb sluiten.”

Gesloten

Daarmee houdt het ongemak niet op, weten de twee dames. “De openingstijden zijn beperkt. Onze bieb is altijd gesloten op vrijdagavond en zaterdag, dat zie je bij geen enkele andere bibliotheek. Zelfs op vrijdagavond en zaterdag, juist tijden waarop mensen ruimte hebben voor een bezoekje aan de bieb”, klinkt het haast verontwaardigd uit de mond van Marianne Spierings.

De lijst in hun document gaat verder.  Zij spreken van een ‘onooglijke situatie van de kasten’, gevolg van aan de kant geschoven kasten bij een evenement in de Meander. “Ongezellig en ongemakkelijk voor de bezoekers aan de Meander”, oordelen de initiatiefneemsters van de verhuisactie. Zelfs de medewerkers van de Meander ervaren een ongemakkelijke situatie.

Tineke van Geffen (links) en Marianne Spierings vóór het pand aan de Torenstraat

Alternatief

Spierings en Van Geffen hebben een concreet idee bij het verplaatsen van de bieb. Terug naar de oude plek, naar De Brenthof dus. Naar de benedenverdieping van het appartementencomplex aan de Torenstraat. Het tot nu niet verhuurde met houten panelen afgeschermd winkelpand -vanwege ontbrekende interesse vanuit de middenstand-, voldoet qua oppervlakte en functionele mogelijkheden. Een plek die voldoet om meerdere redenen, zo toont het pamflet aan.

De Brenthof is een centrale plaats in het centrum van Sint-Michielsgestel voor winkelend en restaurant-bezoekend publiek. Denk aan winkelende ouders die hun kinderen tijdelijk bij de bibliotheek kunnen onderbrengen om zelf een boekje, puzzeltje en wat dies meer zij uit te zoeken. De openingstijden worden verruimd, die kunnen dan ook zijn op vrijdagavond en zaterdag. Verder kan in eigen beheer invulling worden gegeven aan andere bieb-gerelateerde activiteiten zoals workshops, lezingen, exposities: een super-multifunctionele functie.

Geen leegstand

De bieb bij De Brenthof voorkomt leegstand in het centrum, want winkels komen er niet. Die waren wel gepland onder de appartementen. Er is geen animo voor. Onder het Dommelsch Huys staat al vier jaar een winkelpand leeg. “Ook voor de senioren is een centrale ligging van de bieb heel belangrijk. Die leent zich goed om hen te helpen en wegwijs te maken in de digitale wereld”, vindt Tineke van Geffen.

“Dit is de beste, centrale locatie voor de bieb”, zegt Marianne Spierings

Kansen

Zij willen in hun dadendrang niets aan het toeval overlaten, de twee initiatiefneemsters. Ook de verhuurder van de bedoelde Brenthof-oppervlakte is benaderd. Marianne Spierings hierover: “Hoewel deze (verhuurder-G.N) momenteel bezig is om een en ander aan bewoning aan te passen, is ook deze geporteerd van de gedachte dat de bibliotheek in de Torenstraat op termijn plaats neemt en hij wil langdurig verhuren.”

Er zijn reële kansen, vermoeden Spierings en Van Geffen. Op weg om dat ideaal te realiseren komen zij nog Huis73 (de regionale bibliotheekorganisatie), de gemeente, de verhuurder tegen. De toegezegde sympathie en steun vanuit de Gestelse bevolking lijkt in ruime mate aanwezig. Een stem, die volgens het tweetal, niet ongehoord kan blijven.

Reageren? Naar het mailadres : spiersch@xs4all.nl of naar redactie@gestel.nu