Als corona niet had huisgehouden in de wereld en in onze omgeving, dan zouden er inmiddels al 100 bijeenkomsten van Bezinning en Ontmoeting hebben plaatsgevonden. Dat bijzonder moment ligt derhalve nog in het verschiet. Voor het juist begonnen 2023 heeft de organisatie van Bezinning en Ontmoeting de bijeenkomsten voor het hele jaar vastgelegd. Vrijdag 13 januari is de eerste, om 19 uur in de muziekzaal van Meander. Het thema is Richtingwijzers.

De overige data zijn 10 maart, 12 mei, 8 september en 17 november.