Het verhogen van overlevingskansen van slachtoffers met een hartstilstand. Daar zet Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel zich voor in. Ze streeft naar voldoende AED’s én mensen die deze kunnen bedienen en kunnen reanimeren.

De nieuwbouwwijk Beekveld in Berlicum is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid. De noodzaak voor het plaatsen van een AED steeds groter. Stichting Hartwacht en een groep enthousiaste wijkbewoners wilden zich hiervoor graag samen inzetten.

Voorafgaande aan een buurtborrel werden alle wijkbewoners geïnformeerd over het plan. In rap tempo werd het benodigde budget voor de komende 10 jaren bij elkaar gebracht. Een strategische locatie voor de plaatsing van de AED was ook snel voor elkaar. Veel dank hiervoor aan de familie Kuypers.
Tijdens de buurtborrel werd nog een eindsprint getrokken om het streefbedrag te behalen. Sinds begin oktober is de AED 24/7 operationeel! Hij hangt nu op de hoek Kalmoes/Fonteinkruid. De AED is ook aangemeld bij HartslagNu. Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op.
Een mooi resultaat voor en door de bewoners van de wijk Beekveld. En complimenten voor de samenwerking van het enthousiaste ‘buurtcollectief’ en Hartwacht.
Wil je ook ingezet kunnen worden door HartslagNu als burgerhulpverlener? Na het volgen van een cursus reanimatie/AED kun je jezelf aanmelden bij www.HartslagNu.nl . Kijk ook eens op www.hartwachtsmg.nl voor meer informatie over een hartveilige gemeente.

V.l.n.r. Anne Dietvors, Joren van Druenen, Hanneke van Heijst, Niet op foto Niek van Heijst, Janny de Vet en Nol van Iersel.