Noah Paesch/ Dtv Nieuws

Het versterken van de band met armoede instanties is een van de hoofddoelen van het nieuwe armoedebeleid in Sint-Michielsgestel. Instanties als Bint en de kledingbank moeten ook voor de ‘werkende armen’ bekender worden.

Het beleidsstuk Armoede en Schulden 2023-2026 geeft inzicht in hoe het college van B en W de aankomende jaren de geldnood wil bestrijden. Voornamelijk wordt ingezet op de samenwerking binnen het armoedenetwerk. Zo krijgt bijvoorbeeld Bint Welzijn de taak om energiecoaches te werven.

Energiecoach

‘’Een energiecoach moet mensen beter leren omgaan met vaste lasten’’, stelt Lonneke Sijbenga van Bint. De energiecoach hoeft volgens haar niet deskundig te zijn op het gebied van duurzaamheid. ‘’Het kan ook iemand zijn die helpt met lezen van de energierekening. Daar hebben mensen vaak ook al moeite mee.’’ De oplopende energiekosten zorgen ervoor dat ook werkenden in de knoop komen te zitten met het betalen van de vaste lasten.

Bint is al langer bezig met deze portefeuille. Zo regelen zij al een tijdje de ‘kinderbijdrage’ voor gezinnen die bijvoorbeeld de sportclub niet kunnen betalen. ‘’Voor hen hebben wij een subsidie die het mogelijk maakt dat de kinderen toch mee kunnen komen’’, vertelt Addy van Beek, projectleider van Bint.

Waardering netwerk

Wethouder Peter Raaijmakers vertelt dat de samenwerking in het nieuwe beleidsstuk versterkt wordt. Het bekender maken van deze organisaties moet ervoor zorgen dat men sneller de weg weet te vinden naar instanties zoals de voedselbank, Bint of bijvoorbeeld de kledingbank. Zij bieden namelijk gratis spullen voor degenen die dit niet zelf kunnen betalen. Daarnaast verkopen zij de tweedehands artikelen ook.

Kledingbank

Peter de Laat van kledingbank ‘Gestels Goei Goed’ legt de ontstaansgeschiedenis van de stichting uit. ‘’Eerst zaten we in een oude school. Maar op een gegeven moment waren we toch op zoek naar een groter pand. De gemeente bood ons dit oude voetbalgebouw.’’ De ruimte staat vol met verschillende tweedehandskleding gesorteerd op afdeling. De Laat geeft aan nog niet veel mensen te zien die gratis mogen winkelen. Diegenen moeten hiervoor een verklaring krijgen van de gemeente.

De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel voor het nieuwe armoedebeleid. Daarbij werd wel toegevoegd dat er een flyer verspreid moet worden om de speelgoedbank meer onder de aandacht te brengen.

Foto: Wethouder Peter Raaijmakers