Tycho van Dorsselaar / Dtv nieuws

Van der Aa (CDA) heeft nu een lichte voorkeur voor het eerste. “Dat heeft te maken met het feit dat we daar dan geen bestemmingsplanwijziging nodig hebben. Zodat de school snel gerealiseerd kan worden.” Maar voor Robert-Jan Koevoets, bestuurder van De Bolster, is snelheid niet het eerste belang. “Het moet goed doordacht zijn. We zijn nu al vier jaar met de planvorming bezig. Daar kunnen best nog een aantal jaar bij, als we maar een goede school krijgen.”

De Bolster wil graag een nieuw gebouw omdat het huidige te klein is voor het aantal leerlingen. “We zitten heel krap in ons jasje. Het past nu allemaal net”, weet Koevoets.

Woningbouw

De twee opties hebben invloed op de woningbouwplannen in Gestel. Het eerste scenario betekent dat De Bolster op de locatie aan de Ericastraat blijft en een gebouw met twee verdiepingen krijgt. Heidelust krijgt dan tussen de 54 en 90 woningen en een natuurpark. Daarnaast kunnen er tijdelijke woningen voor een periode van 15 jaar worden geplaatst. Scenario twee betekent een nieuw schoolgebouw op Heidelust met dezelfde tijdelijke woningen en natuurpark. Waar nu het schoolgebouw van de Bolster staat, aan de Ericastraat, komen dan 30 woningen.