Op initiatief van Jan Taks uit Sint-Michielsgestel werd in 2019 een bijeenkomst georganiseerd om een aantal verkeersonveilige situaties in Gestel onder de loep te nemen. Een burgerinitiatief waarbij een groep mensen zich verenigde. Zo ontstond de Denktank Verkeer Gestel. (DVG). Met als doelstelling de kom van kern Sint-Michielsgestel verkeersveilig, duurzaam, leefbaar en bereikbaar maken voor langzaam verkeer, heeft DVG de afgelopen jaren plaatselijke verkeersknelpunten in kaart gebracht en oplossingen aangedragen. Onder de noemer “Samen staan we Sterk(er)”werd vorig jaar besloten om DVG en de plaatselijke werkgroep van VVN als één geheel verder te laten gaan onder de vlag van de VVN en als zodanig de verkeersveiligheid van alle kernen te behartigen bij de gemeente. De Denktank pleit ervoor om in de gemeente anders over het verkeer te gaan denken: niet de auto is leidend, maar de voetganger en fietser de auto is de gast. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, waarbij ook de vraag werd gesteld hoe een fietsnetwerk in de kern Gestel eruit zou kunnen zien. Op verzoek van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft een werkgroep van de Denktank Veilig Verkeer Gestel (DVVG) onder leiding van Aike Hurkens daarop een notitie geproduceerd met de titel: “Fiets veilig in de kernen”. Deze notitie bevat allereerst een aantal uitgangspunten voor veilig fietsen en verder wordt er een voorstel gedaan voor de fietsstructuur in de kern Gestel. De notitie is inmiddels aangeboden aan wethouder Lianne van der Aa. De wethouder toonde zich blij met het initiatief en heeft beloofd het voorstel mee te nemen en erop te reageren.