Frank Spijkers/ Dtv Nieuws

De gemeente Sint-Michielsgestel is op zoek naar een locatie waar de komende tien jaar vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Er moet ruimte zijn voor 300 mensen.

Het gaat om vluchtelingen van buiten de Europese Unie en om vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog wachten op een woning. Iedere gemeente in Nederland is verplicht om vluchtelingen onderdak te bieden. De gemeenten in de regio Brabant-Noord kunnen onderling afspraken maken over de precieze verdeling. Dat hangt af van de mogelijkheden en onmogelijkheden die iedere gemeente heeft.

Buiten de EU

Sint-Michielsgestel heeft afgesproken om extra vluchtelingen van buiten de EU op te vangen. “In ruil voor het aanbod van Sint-Michielsgestel nemen andere gemeenten in de regio de huisvesting van onze 162 Oekraïners over”, legt burgemeester Han Looijen uit. “Onze gemeente heeft zelf geen vastgoed dat geschikt is om er de gevraagde aantallen Oekraïners en vluchtelingen van buiten de EU te huisvesten. In De Blauwe Scholk mag niet gewoond worden zolang er agrarische activiteiten in de directe omgeving zijn. Het oude gemeentehuis en de Beekvlietboerderij zijn veel te klein om zo veel mensen te huisvesten.”

De gemeente heeft ook relatief weinig (sociale) huurwoningen die ze kan inzetten voor extra vergunninghouders, aldus de burgemeester: “We blijven wel vergunninghouders huisvesten, maar we hoeven nu niet meer vergunninghouders te huisvesten dan onze taakstelling. Dat was ook een belangrijke afweging voor het college. Wij vinden dat inwoners uit onze eigen gemeente, die al jarenlang op een wachtlijst staan voor een dergelijke woning, daar voor in aanmerking moeten kunnen komen.”

Locatie nog  niet bekend

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA, is verantwoordelijk voor de opvanglocatie. Het gaat dan om onderdak, beveiliging en de bijbehorende faciliteiten. Het is nog niet bekend waar die opvanglocatie gaat komen en hoe die er uit gaat zien. Daar komt op zijn vroegst voor de zomervakantie duidelijkheid over.

Burgemeester Looijen: “We begrijpen dat zo’n besluit impact heeft op de mensen die er dichtbij wonen. Daarom gaan we samen met het COA met hen in gesprek. Uiteraard kunnen ze hun persoonlijke situatie en gevoelens bespreekbaar maken, maar we willen ook met hen praten over hun wensen voor de inrichting van het terrein. Ook met andere belanghebbenden gaan we in gesprek.”