Frank Spijkers / Dtv nieuws

De gemeente Sint-Michielsgestel en het COA zoeken samen met derden naar een opvanglocatie voor vluchtelingen. Daar moeten voor de komende tien jaar 300 opvangplekken komen.

Het gaat om vluchtelingen van buiten de EU en statushouders die nog geen woning hebben. Het is niet duidelijk hoe lang de zoektocht naar een goede locatie gaat duren. Daarvoor zijn namelijk panden of gronden van derden nodig.

Het college van B en W zegt te begrijpen dat veel inwoners vragen hebben over de vluchtelingenopvang, zeker nu het kabinet daarover is gevallen. Burgemeester Han Looijen: “Ongeacht de ontwikkelingen in Den Haag, hebben we te maken met een grote groep mensen die inmiddels in ons land is en dringend onderdak nodig heeft. Dat was vorig jaar zo en dat is nog steeds zo. Elke gemeente in Nederland heeft dan ook de opgave om vluchtelingen te huisvesten. Wij ook.”

Snel invullen’

Afspraken over de opvang van vluchtelingen worden in regionaal verband gemaakt. Voor Sint-Michielsgestel ligt er een opgave om een opvangplek voor 300 mensen te vinden. Han Looijen: “Wij blijven ons in Sint-Michielsgestel dus inzetten om zo snel mogelijk onze opgave in te kunnen vullen. Al is het maar om te voorkomen dat er straks opnieuw vluchtelingen buiten moeten slapen. Wanneer we er in ons land met elkaar niet in slagen om dit op te lossen, kan het zijn dat gemeenten alsnog de vraag krijgen om te zorgen voor crisisnoodopvang.”