Waar loopt iemand met beginnende dementie in het dagelijks leven tegenaan? Wat betekent dit voor zijn/haar omgeving? Met behulp van een bril met virtual reality maakt de Werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente mogelijk dit zelf enigszins te ervaren.

Al enige tijd is er in Sint-Michielsgestel een werkgroep van professionals en vrijwilligers aan de slag om een dementie-vriendelijke gemeente mede te ontwikkelen. De groep zet daarbij verschillende middelen in, zoals een waaier van informatie en het houden van bijeenkomsten waar inwoners individueel geïnformeerd worden over het dementieproces met behulp van een vr bril.

Vorig jaar waren er ook dergelijke vr-sessie. Toen ontstond er een stormloop op deelname en was een deelnamestop nodig. De werkgroep heeft inmiddels zo’n 80 inwoners met een individuele sessie geïnformeerd, een luisterend oor geboden, advies gegeven of doorverwezen naar casemanagement.

De ervaringen van deelnemers lopen uiteen. De een vindt het duidelijk, de ander heeft het idee dat zijn of haar partner al veel verder in het proces zit. “Dit had ik eerder moeten weten.”

Tijdens een sessie loopt u niet alleen rond met de virtuele bril, u kunt uiteraard ook een gesprek voeren. De werkgroepleden staan uitgebreid stil bij de vragen die door het gebruik van de vr-bril naar boven komen. Ook zij weten niet alle antwoorden, daar is dementie in al zijn vormen te complex voor. Daarvoor verwijst de werkgroep door naar een casemanager of huisarts. Alles blijft maatwerk: iedereen met een vorm van dementie is anders. En dat geldt net zo goed voor de mantelzorger, familieleden er andere betrokkenen. Er bestaat geen goed of fout: je doet het op je gevoel en dat is vaak de beste leidraad.

Nu de vakantie voorbij is pakt de werkgroep de sessies weer op en is er plek voor nieuwe deelnemers. Er is gekozen voor twee vaste momenten in de maand: de tweede maandagavond in Den Durpsherd en de vierde donderdagmiddag in de Meander. Mocht het vervoer een probleem zijn, dan kunt u dit via Bint melden en bekijkt de werkgroep hoe hierop in te spelen. Wilt u gebruik willen maken van de vr sessies, dan kunt u zich via Bint aanmelden. Tel 073- 5515432.

Als uw instantie of bedrijf ook geïnformeerd wilt worden omtrent dementie en/of andere vragen in dit kader heeft, kunt u zich ook wenden tot Bint. Samen met de werkgroep wordt dan gekeken wat mogelijk is.

Bron: Weekblad De Brug