Natuurgroep Gestel heeft de afgelopen twee jaar met de aanplant van 5000 boompjes bijgedragen aan het Plan Boom. Dat is een initiatief van Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant, waarmee met gelden uit de Postcodeloterij een vergroeningsslag kan worden gemaakt en de biodiversiteit wordt versterkt.

Ook dit jaar wordt weer bosplantsoen beschikbaar gesteld: groen van Brabantse kwekers waarmee houtsingels, struweelhagen of vogelbosjes worden aangelegd. De voorwaarden zijn dat er minimaal een oppervlakte van 10 bij 10 meter of een aaneengesloten lengte van 50 meter voor een heg beschikbaar is, en dat de boompjes minimaal 10 jaar mogen groeien. Zowel particuliere terreinen in het buitengebied als agrarische bestemmingen kunnen meedoen. Natuurgroep Gestel zorgt in samenspraak met de perceeleigenaren voor het planten, dat begin 2023 plaatsvindt.

We zijn volop bezig met nieuwe locaties, maar er kunnen nog projecten bij! Vóór half november moeten de aanmeldingen binnen zijn – heb je zelf ruimte op je perceel of suggesties voor locaties? Stuur een mail naar Angela Heetvelt van Natuurgroep Gestel: voorzitter@natuurgroepgestel.nl. Ook voor suggesties voor vergroening binnen de bebouwde kom staan we open, het kan ons niet groen genoeg zijn!