DEN DUNGEN – Op het grondgebied van onze gemeente zijn zeer bijzondere archeologische vondsten gedaan. Er zijn onder andere vuursteen messen en andere werktuigen gevonden uit de Oude Steentijd. Heel bijzonder omdat hierdoor een nieuw hoofdstuk aan onze lokale geschiedenis is toegevoegd. De oudste vondsten worden toegeschreven aan de Tjonger- of Federmesser-cultuur en we hebben het dan over bijna tienduizend jaar voor het begin van onze jaartelling!

Heemkundevereniging ‘Op Die Dunghen’ verzorgt over deze vondsten uit de steentijd binnenkort een doorlopende tentoonstelling in De Litserborg. Deze doorlopende tentoonstelling wordt op vrijdag 16 december geopend door wethouder Peter Raaijmakers, en duurt tot zaterdag 11 februari 2023. Ook zal er in januari een speciale lezing verzorgd worden door Nico Arts, steentijd deskundige en archeoloog. Verder worden een aantal basisschoolklassen uitgenodigd om de tentoonstelling te komen bezoeken. Gidsen van de archeologie werkgroep van de heemkundevereniging geven dan tekst en uitleg. Ook zullen zij aanwezig zijn op een aantal zaterdagen om bezoekers nader te informeren. Het betreft de data; 17 december, 7 januari en 4 februari telkens van 10.00 tot 15.00 uur.

Er is best veel te vertellen over de cultuur van deze prehistorische mensen. Het vuursteen dat ze gebruikten was het staal van de prehistorie. De tentoonstelling verteld alle verhalen en geeft met voorwerpen, zoals gereedschappen, kleding en wapens, tekeningen en foto’s een beeld van die tijd. Ook wordt een folder uitgegeven voor de schoolkinderen en is er voor de volwassenen een boekje vervaardigd waarin Harrie Maas verder ingaat op deze bijzondere vondsten.

Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’ nodigt alle Dungenaren en andere belangstellenden uit om te komen kijken hoe onze oudste ‘dorpsbewoners’ hier in de steentijd leefden. Informatie: Theo Verhagen, tp.verhagen@home.nl tel. 06-54942632

bron: De Brug