Op woensdag 10 januari 2024 organiseert Natuurgroep Gestel

Een lezing over robuuste landschappen.

De lezing wordt verzorgd door mevrouw Ellen Weerman.

Veerkracht terugbrengen in de landschappen van Noord-Brabant: geen nut maar noodzaak.

Ellen Weerman lector Klimaatrobuuste Landschappen HAS green academy & NIOO-KNAW

Er zijn een hoop veranderingen gaande waar het Nederlandse landschap mee heeft te kampen. Het klimaat is aan het veranderen, het ene warmte- of neerslagrecord wordt verbroken door het andere record. Sinds de jaren 50 zijn onze landschappen veranderd om te zorgen dat het water snel wordt afgevoerd. Daardoor wordt het water wat valt in winter en het voorjaar snel afgevoerd en is het niet meer beschikbaar in de zomer als we drogere periodes hebben. Dit heeft grote invloed op de verschillende gebruikers van de landschappen waaronder de natuur. Droge periodes zorgen voor vernietiging van bijvoorbeeld heide of loofbossen. Voordat we een complex bosecosysteem terug hebben met alle soorten, moeten we eerst zorgen dat er minder drukfactoren zijn en hiermee de veerkracht in het landschap wordt terug gebracht. Uiteindelijk zal verdroging ook lijden tot biodiversiteitsverlies. De biodiversiteit holt de laatste decennia al achteruit door een combinatie van menselijk handelen en klimaatverandering.  In mijn lezing zal ik ingaan op paden die we kunnen bewandelen om herstel van natuur en biodiversiteit in relatie tot klimaatverandering in het zandlandschap van Noord-Brabant te bewerkstelligen. Hoe ziet het Noord-Brabantse landschap van de toekomst uit en welke paden kunnen we bewandelen? Hoe ziet de natuur en landbouw van de toekomst eruit en welke effecten heeft dit op ecosysteemdiensten. Voorbeelden worden gepresenteerd van betreffende projecten op de HAS-green academy in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Provincie Noord-Brabant en anderen.

De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis Meander, Meanderplein 1, 5271GC Sint-Michielsgestel, aanvang 20:00 uur (achteringang van het gebouw, te bereiken links om het gebouw alwaar ook geparkeerd kan worden).
Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.