Op woensdag 14 februari 2024 organiseert Natuurgroep Gestel

Een lezing over de Das.

De lezing wordt verzorgd door de heer Ton Popelier

In de loop van de 20e eeuw verdween de das uit onze regio. Uitzetacties in de jaren negentig waren zeer succesvol. Inmiddels is de das weer goed vertegenwoordigd in onze provincie en ook in de gemeente Sint-Michielsgestel. Ton Popelier geeft een lezing over de das: het leven van de das door het jaar heen en over de das in verleden, heden en toekomst in Nederland.

De das verdween uit ons landschap door jacht, stroperij, de groei van steden en dorpen, en verslechtering van zijn biotoop door ruilverkavelingen en intensivering van de landbouw. In het begin van de jaren negentig hebben uitzetacties van Das & Boom in samenwerking met Brabants Landschap ervoor gezorgd dat de Das weer voet aan de grond kreeg in Midden-Brabant.

Sindsdien gaat het goed met de das, volgens sommigen zelfs té goed. Toch krijgt maar een enkeling ooit een das in levenden lijve te zien. Door zijn verborgen levenswijze blijft hij voor de meesten een grote onbekende. In deze lezing geeft Ton Popelier een kijkje in het leven van de das, door de seizoenen heen. In het tweede deel van de lezing gaat hij in op de ontwikkeling van de dassenpopulatie in Noord-Brabant en de problemen die zich voordoen.

Ton Popelier was vrijwilliger bij Dassenwerkgroep Brabant en daarvoor bij Das & Boom. Al 30 jaar monitoort hij de dassenpopulatie in Het Groene Woud en kan daarom veel vertellen uit eigen ervaring. Verder is hij coördinator Brabant van het landelijke wolvenmeldpunt en actief betrokken bij het monitoren van de grote roofdieren.

Wil je meer te weten komen over het leven van de das? Kom dan naar deze lezing!

De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis Meander, Meanderplein 1, 5271GC Sint-Michielsgestel, aanvang 20:00 uur. (Achteringang van het gebouw)
Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.