Op woensdag 8 november 2023 organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over een belangrijk facet van beheer voor de natuur.

De lezing wordt verzorgd door de heer Maik Janssen

Wanneer je langs de natuurgebieden Vlijmens Ven en Vughtse Gement rijdt, zie je geen biljartlakens van één soort gras, maar een kleurschakering van allerlei soorten planten. De echte bloeiperiode moet dan nog komen! Nadat de met meststoffen verrijkte bovenlaag werd afgegraven en uit nabijgelegen natuurgebieden maaisel werd opgebracht, is de plantenrijkdom in deze natuurgebieden explosief gestegen. Er werd zelfs een record gevestigd: de meest soortenrijke plantenregistratie (vegetatieopname) ooit.
In Brabant komen verschillende soorten waterplanten en -dieren voor. Deze stellen unieke eisen aan hun leefgebied. Sommige soorten komen voor in meer open water met kale bodem, echte pioniers, andere in meer slibbige/verlande delen. In het Vlijmens Ven bij Den Bosch liggen kansen en doelen voor kranswieren én grote modderkruiper terwijl deze soorten ogenschijnlijk verschillende eisen stellen aan hun leefgebied. Kun je met slim beheer beide soorten bedienen.

De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis Meander, Meanderplein 1, 5271GC Sint-Michielsgestel, aanvang 20:00 uur.
Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home