Op woensdag 21 december 2022 organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over biodiversiteit.

De lezing wordt verzorgd door de heer Frans Kapteijns.

Biodiversiteit

Allereerst wat is biodiversiteit. De WUR in Wageningen heeft een goede omschrijving gepubliceerd. WUR: “Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied – van een waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken, van moerassen tot woestijnen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen”.

Nederland staat er slecht voor

Inmiddels is bij veel mensen wel bekend dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in Nederland. Ook op het platteland is dat het geval. Alles is rechtgetrokken en daarmee is de kleinschaligheid en de afwisseling in het landschap weg. Heggen, bosjes, slootjes en beekjes zijn verdwenen, en daarmee heel veel soorten waarvoor het een leefgebied was.

Nederland doet het dus bar slecht op het gebied van natuurbescherming en het redden van de biodiversiteit. Nederland staat onder aan de lat van Europa als het gaat om biodiversiteit. Kortom; er moet heel veel veranderen, maar niet alleen in natuurgebieden. Overal zijn maatregelen nodig: in de stad, op het boerenland, in recreatiegebieden en in de beschermde natuurgebieden.

De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis Meander, Meanderplein 1, 5271GC Sint-Michielsgestel, aanvang 20:00 uur.

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.