Noah Paesch/ Dtv Nieuws

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft 7 jaar lang te maken gehad met een datalek. Het was tussen 2015 en 2022 mogelijk namen en telefoonnummers van insprekers te zien. Volgens de burgemeester is daar slechts op beperkte school gebruik van gemaakt.

Normaal gesproken zijn de insprekers anoniem, maar na een aantal keer doorklikken waren de gegevens vrij in te zien. De documenten komen op een website die speciaal is ingericht voor de informatie over de gemeenteraad. Op deze site staat bijvoorbeeld ook op welke dag de raad bijeenkomt of wat er bij een vergadering besproken gaat worden. Van 2015 tot 2022 kon iedereen gegevens als naam, telefoonnummer en bijvoorbeeld een emailadres bij de ingekomen stukken vrij inzien. Het is gebruikelijk om de personalia zwart te maken waardoor deze niet te lezen zijn.

Het zou gaan om de gegevens van 250 insprekers. Burgemeester Han Looijen, voorzitter van de gemeenteraad, geeft aan dat de stukken niet vaak zijn gedownload. Het systeem is gehuurd van een particuliere leverancier. Die stelt dat de documenten niet vaak zijn gelezen. De gemeente is nu wel verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is reeds gedaan.

Momenteel wordt er gewerkt met een ander systeem waarbij de gegevens automatisch worden geanonimiseerd.