Op zondag 23 april is het Sint Joris dag en is het tijd voor een hele dag aan activiteiten.
‘s-Ochtends om 09.30 uur gaat het gilde naar de kerk in Milrooi om alle levende en overleden Gildebroeders en -zusters te gedenken. Na de H. Mis geven ze een vendelgroet en slaan de pannenkoek op het kerkplein. Daarna vertrekt het gilde naar het Sint Joris Hof voor de Brabantse koffietafel.

Als die is genuttigd gaan de broeders en zusters Koning Sjef Hoevenaars thuis ophalen. Wellicht nodigt hij de groep uit om de afgelopen periode te evalueren en zal hij de nieuwe Koningsvogel presenteren.
Daarna gaat de groep  terug naar de Sint Joris Hof waar de leden om 15.00 uur verwachten aan te kunnen vangen met het protocol. Omdat Sjef vorige keer de Koningsvogel voor de tweede keer achter elkaar naar beneden wist te halen, krijgt hij de gelegenheid om dit ook voor de derde keer te doen. Als dat lukt, dan kan hij de vierde Keizer van het Sint Joris Gilde worden. Dit is een uniek gebeuren.

Als de installatie van de nieuwe Keizer een feit is, zal er opnieuw op de vogel geschoten worden voor de titel Koning van het Sint Joris Gilde.
Alle Gildebroeders en -zusters kunnen hieraan meedoen en degene die het laatste stuk eraf schiet wordt de nieuwe Koning(in). Onze Burgemeester Han Looyen en Gildeheer Frank van Roermund zullen gevraagd worden de openingsschoten te lossen. Er wordt met klem gevraagd de vogel ‘met verstand’ te beschieten, want het Koningschap brengt natuurlijk enige verplichtingen met zich mee.
Het Koningschieten is altijd spannend en uiteraard is iedereen welkom een kijkje te komen nemen bij het Sint Joris op sportpark De Brand.

Het seizoen van Gildenactiviteiten is daarna weer geopend. De onderlinge competitie van geweerschieten begint weer. Er wordt gestart met een nieuw onderdeel, n.l. het handboog schieten. De vrienden van het gilde, een club die het Sint Joris financieel wil ondersteunen, zal worden opgericht. De jaarlijkse aanwezigheid van het gilde bij Koningsdag, Dodenherdenking en de Mei-viering in Sint Jan in Den Bosch worden voorbereid.
www.sint-joris-berlicum.nl