Willem Geurtsdoor Willem Geurts

Geheel op eigen benen doorgaan is voor de lokale omroep in de gemeente Sint-Michielsgestel, Lokaal 7, een mogelijk te zware opgave. Daarvoor ontbreken onder meer de noodzakelijke financiële middelen. Toch schijnt er licht aan het eind van de tunnel. In een samenwerkingsverband met de omroepen uit Den Bosch, Vught en Heusden lijkt doorgaan een haalbare kaart.

Stefan van der Heijden fungeert als interim-voorzitter van Lokaal 7

De landelijke overheid dringt aan op samenwerking tussen de in totaal 320 lokale omroepen in hun eigen regio’s.  Zij maakt dat aantrekkelijk door er ook gelden voor te reserveren. Stefan van der Heijden, interim-voorzitter van Lokaal 7, dat in bestuurlijke zin nog incompleet is, spreekt met Gestel.nu over de nieuwe perspectieven.

Ook Boxtel?

“Voor Lokaal 7 blijven de komende jaren belangrijk om zeker te zijn of voortzetten van uitzendingen inderdaad gaat lukken. De beloofde subsidies kent de overheid toe in drie jaren, te beginnen in 2002, met daarna 2023 en 2024. Bij Lokaal 7 hopen we natuurlijk dat het samenwerkingsverband nog dit jaar die steun krijgt toegezegd”, aldus Van der Heijden. Hij oppert bovendien dat ook voor Boxtel de mogelijkheid bestaat aan te haken bij het collectief.

Straks komen vanuit de studio in Berlicum mogelijk gevarieerder uitzendingen

Professionaliseren

Hoe de toekomst er zou moeten uitzien, daarover hebben de direct betrokkenen bij Lokaal 7 ideeën. “We willen en moeten professionaliseren”, zegt de interim-voorzitter, “om ook beter te kunnen ingaan op actualiteiten. Dat dan naast bestaande muziekprogramma’s en interviews.” Professionalisering binnen het samenwerkingsverband moet vorm krijgen met het aantrekken van drie journalisten. Deze zijn dan inzetbaar in alle drie de werkgebieden, die van VOS (Vught), HTR (Heusden), DTV-Den Bosch en Lokaal 7. “Uiteraard doen onze nieuwe partners dan hun voordeel met onze specifieke kwaliteiten  van het radio maken. En wij hebben nog vrijwel alles te leren van het samenstellen van tv-programma’s”, zo schetst Stefan van der Heijden de situatie.

Behoud van identiteit

De onzekere toestand bij Lokaal 7 leidde onder vrijwilligers tot onzekerheid. Die hoopt Van der Heijden in het nieuwe samenwerkingsverband te kunnen wegnemen. Het vooruitzicht dat de mogelijkheden om nieuwe programma’s te maken, helpt daar wellicht bij. “Lokaal7 blijft daarin haar eigen identiteit behouden. Het is te hopen dat de subsidie aan ons wordt toegekend. Dat geeft meer rust en zekerheid. Ja, het blijven toch nog spannende tijden voor Lokaal 7”, besluit Van der Heijden.