Veel inwoners van Gemonde hebben teleurgesteld gereageerd op plannen van de gemeente voor de reconstructie van de Sint Lambertusweg. Ze hadden op andere verkeersmaatregelen gerekend. Bovendien gingen zij er ook vanuit dat er meer straten tegelijk zouden worden aangepakt.

In De Stek presenteerde de gemeente dinsdag de plannen voor de Sint Lambertusweg op een informatieavond voor de inwoners. Dit zorgde vrij snel voor vragen. Verwacht werd dat er meerdere straten aangepakt zouden worden. Frank van Meurs gaf als projectleider van de gemeente aan dat dit nu nog niet mogelijk is vanuit een financiële kwestie, waarop de zaal verbaasd reageerde. Van Meurs houdt er rekening mee dat er wellicht aanpassingen moeten komen op het huidige plan voor de Sint Lambertusweg naar aanleiding van de opmerkingen van de Gemondenaren.

Nieuwe situatie

Ben Mattheij presenteerde namens adviesbureau Ducot de nieuwe verkeerssituatie. ‘’De weginrichting moet naar een 30 km/uur weg gaan.’’ Dit gaat gebeuren door van de Sint Lambertusweg een fietsstraat te maken. In de nieuwe situatie zal de auto te gast zijn. Daarbij komen extra snelheidsdrempels. Ook mag de automobilist parkeren in nieuwe aangewezen vakken óp de weg, waarop de bewoners verbaasd reageerden. ‘’Dus je gaat auto’s op de weg zetten om de snelheid naar beneden te halen?’’ vroeg een buurtbewoner. Mattheij bevestigde dit, waarop de buurtbewoner aangaf dat dit wellicht zelfs nog onveiliger is. ‘’Zo gaan mensen toch veel meer slingeren?’’

De voetgangers gaan er in Gemonde wel op vooruit, zij krijgen namelijk een trottoir. Wel geeft Mattheij aan dat de stoep gebruikt kan worden als uitwijkplaats. De weg wordt iets smaller waardoor het lastiger een landbouwvoertuig te passeren. Hiervoor kan dan het trottoir gebruikt worden.

Hard rijden

Mattheij wil van Gemonde één geheel maken: ‘’Wanneer je Gemonde inrijdt moet je denken dit is ons dorp.’’ Dit wil de gemeente bereiken door de weg te veranderen naar een verblijfsweg. ‘’Momenteel is het meer een transportweg waar te hard gereden wordt.’’ Daar zijn veel buurtbewoners het mee eens. Zo geeft café-eigenaar Joost van Houtert aan dat het onveilig is voor zijn gasten. ‘’Als ik kinderen in de zaal heb en die steken de weg over …  Ja, dan hoop je dat er niets gebeurt.’’

Voetbalclub

De bewoners hadden wel verwacht dat het stuk bij VV Irene aan de Kaal Hoefsteeg ook aangepakt zou worden. Van Meurs gaf aan dat dit nog niet gaat gebeuren. ‘’De aanleiding voor het aanpakken van de Sint Lambertusweg is het riool, dat dringend aan vervanging toe is.’’ Voor de bewoners is het ook bij de voetbalclub onveilig. Een Gemondenaar geeft aan vroeger nooit haar kinderen alleen naar de club te hebben laten fietsen. ‘’Dat is veel te gevaarlijk.’’ Vanuit de gemeente komt het terugkerende argument dat er geen geld is om meteen alles aan te pakken.

Toekomst

Aan het eind van de avond gaf Van Meurs aan het een pittige bijeenkomst te vinden. ‘’Het is misschien niet helemaal volgens eigen verwachting, maar dat is niet erg.’’ Hij zei veel zaken mee te nemen die op deze avond zijn besproken. ‘’We zullen nog eens terug moeten naar de bewoners om toch een extra stap te maken. Hetzij aan te passen, hetzij mensen mee te nemen in onze gedachten. We hopen over een paar weken met een aangepast, geoptimaliseerd plan te komen’’, vertelt de projectleider met een bezweet hoofd.

Auteur: Noah Paesch / Dtv/Nieuws