Tycho van Dorsselaer / Dtv Nieuws

Uit onderzoek van de rekenkamercommissie is gebleken dat de gemeente Sint-Michielsgestel beter moet communiceren met de gemeenteraad en inwoners tijdens grote bouwprojecten. Maandagavond presenteerde de rekenkamercommissie Sint-Michielsgestel het onderzoek naar de aanpak van grote bouwprojecten. Conclusie: het kan stukken beter.

Voor het onderzoek zijn vier grote bouwprojecten in verschillende kernen van de gemeente uitgekozen. Zo wordt het Centrumplan in Sint-Michielsgestel behandeld, maar ook Jacobskamp in Den Dungen, Beekveld in Berlicum en Christinastraat in Middelrode komen aan bod. Onderzoeksbureau Lysias Advies deed in opdracht van de rekenkamer het onderzoek.

De conclusies uit het onderzoek hebben over het algemeen te maken met het op de hoogte te stellen van de raad over ontwikkelingen in bouwprojecten en de communicatie tussen gemeente en inwoners. De rekenkamer stelt zelfs dat door het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente bij grote bouwprojecten, het vertrouwen van inwoners is geschaad.

Regierol

De rekenkamer ziet dat bij grote bouwprojecten de gemeente meer een regierol moet nemen als het gaat om de communicatie naar de betrokken inwoners. Bij bouwprojecten die worden geïnitieerd door andere dan de gemeente, moet de gemeente erop toezien dat er voldoende dialoog is tussen de projectontwikkelaar en betrokken inwoners en ingrijpen waar nodig, aldus de rekenkamer.

Informatievoorziening

Ook vindt de rekenkamer dat het college de raad beter moet informeren over bouwprojecten. Het onderzoek adviseert dan ook betere afspraken te maken tussen raad en college over hoe bouwprojecten worden gecommuniceerd. Ook roept de rekenkamer de gemeenteraad op meer initiatief te nemen en meer gebruik te maken van de verschillende raadsinstrumenten.

Niet alleen negatief

Voorzitter van de rekenkamer, Collin Hoogeveen, benadrukte in zijn presentatie dat ze geen ‘afrekenkamer’ willen zijn, en dat dit juist punten zijn om van te leren. Hij stelt ook dat met de participatienota die vorig jaar is aangenomen en een sterkere organisatie, er wel degelijk vooruitgang is geboekt.

23 november wordt het onderzoek behandeld in de gemeenteraad. De raadsleden krijgen dan de kans om hun meningen te geven over het onderzoek en hierover in debat te gaan.