Meggie van der Heijden Dtv/nieuws

De gemeente St.-Michielsgestel komt met een lokaal Sportakkoord. Door zo’n akkoord hoopt de gemeente nog intensiever te kunnen samen werken met sportclubs, maatschappelijke partners en ondernemers.

Het doel van het Sportakkoord is het bereiken van lokale sport- en beweegambities. Zo probeert de gemeente er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er voldoende beweegmogelijkheden te behouden en te realiseren voor haar inwoners. Onder andere inclusie en diversiteit, sociaal veilige sport en vitale sportaanbieders zullen belangrijke thema’s in het akkoord zijn

Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) is benaderd om het akkoord op te stellen. Daarvoor heeft de organisatie een overzicht gemaakt van alle sportverenigingen. Deze verenigingen zijn inmiddels ook al benaderd door SSNB om mee te denken.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners van St.-Michielsgestel hun input kunnen leveren op het Sportakkoord. Inwoners die ook mee willen denken, kunnen dat melden aan het lokale aanspreekpunt van SSNB.