Noah Paesch / Dtv Nieuws

De gemeente Sint-Michielsgestel wil tot en met 2032 1685 woningen bouwen. Daarbij verdeelt zij de huizen evenredig over de verschillende dorpen.

‘’De nieuwe woonvisie staat bol van ambitie’’, aldus wethouder Sam Goossens. De visie is opgesteld aan de hand van een woononderzoek uit 2022. Hieruit bleek dat er vraag is naar meer betaalbare huur- en koopwoningen. Dit komt vooral vanuit starters en ouderen die niet meer in het oude huis kunnen blijven wonen. Het college wil de toenemende vraag snel indammen door uiterlijk voor 2028 tweehonderd flexwoningen te realiseren, maar liefst eerder al.

De woningen worden evenredig verdeeld over de verschillende kernen. Er wordt gekeken naar de grootte van het dorp. Zo worden er in Berlicum bijvoorbeeld 420 huizen gebouwd, terwijl Gemonde er slechts 126 krijgt.

Sociale huur

In alle kernen bij elkaar is momenteel slechts 16% sociale huur, waar 30% de norm is vanuit het Rijk. Het college heeft dus een flinke inhaalslag te maken. Van de huizen die gebouwd worden zijn ongeveer 600 sociale huurwoningen. De prijs hiervan is landelijk vastgesteld op 808 euro per maand. Deze zijn bedoeld voor starters en ouderen. De sociale huurwoningen worden dichtbij voorzieningen gepland.

Koopwoningen

De gemeente laat meer dan duizend koopwoningen bouwen. Zij maakt daarbij een onderscheid tussen verschillende soorten. Zo zijn 250 woningen bedoeld voor goedkope koop tot 248.000 euro. Van die 250 wordt een deel ook verhuurd voor maximaal 1.026 euro per maand. Het is vooraf niet afgesproken hoeveel woningen dat zijn. Voor betaalbare koop (tot 355.000 euro) zijn 500 huizen gereserveerd. De overige woningen krijgen een hogere koopprijs.

De gemeenteraad buigt zich in september over dit voorstel.