DEN DUNGEN – In het grote boek van het gilde Sint Catharina Den Dungen staat genoteerd: Frans van Ewijk, geboren 8 juli 1944. Ingeschreven als lid 5 november 1962. Gestart als Zilverdrager. Koning van het gilde Sint Catharina Den Dungen van 11 november 1980 tot 10 december 1998.

In ditzelfde boek is de geschiedenis van het gilde beschreven. De jaren 1971 tot 1976 waren erg moeilijk voor het gilde. Er waren nog maar acht leden over. En daar hoorde Frans van Ewijk dus ook bij. In 1977 werd er een actie gehouden en dit leverde 22 nieuwe leden op. In deze periode zou je Frans de prins van het gilde kunnen noemen, want zijn vader Cees van Ewijk, was de koning van het gilde. Cees was koning van mei 1960 tot aan zijn overlijden in september 1980. Als nieuwe koning werd Frans in november 1980 voor het eerst ingehaald.

Als koning vertegenwoordigde Frans het gilde bij gildedagen en jaarvergaderingen van Kring Maasland, bij recepties, dodenherdenking, begrafenissen, Koninginnedag, het Pausbezoek of afscheid van gildeheer Verhoeven in 1985, gildehuwelijken, inwijden nieuwe orgel of inzegenen van het bakhuiske. Het gilde deed zelfs mee aan de zeskamp, organiseerde kienen, kaarten, vlooienmarkt en ging zelfs pistoolschieten op de schietbaan bij de politie!
In mei 1995 werd de Kringgildendag en het 400 jarig bestaan van gilde Sint Catharina gevierd, een prachtig feest en deelname door 38 gilden aan de kringgildedag.
Al 60 jaar lang is er een vanzelfsprekende aanwezigheid van Frans bij de gildeactiviteiten; het koningsschieten, de nieuwjaarsreceptie, de gildedagen, het jeu de boulen, de ledenvergaderingen, de naamdagviering.
Zaterdag 26 november werd Frans in het bijzijn van zijn familie, gehuldigd door zijn gilde mete een vendelgroet en kreeg hij een zilveren onderscheiding opgespeld. Met een speciaal voor hem samengesteld fotoboek kan Frans nog eens terugkijken op die 60 gildejaren. het gilde hoopt hem nog heel lang in hun midden te hebben.

bron: De Brug