Tycho van Dorsselaer / Dtv Nieuws

Het terrein dat normaal gesproken gebruikt wordt voor de kermis in Sint-Michielsgestel, dreigt door ontwikkelingen in het centrum te verkleinen, waardoor de kermis mogelijk gaat krimpen. Dit staat in de begroting van het college waarmee de gemeenteraad donderdagavond tijdens de raadsvergadering instemde.

Adriaan van der Maarel (Groenlinks/PvdA) stelde in zijn betoog dat hij zich zorgen maakt dat door het centrumplan de kermis kleiner wordt. “De kermis is een belangrijk jaarlijks evenement, waar veel mensen in Gestel naar uitkijken. En terecht”, zegt Van der Maarel, “Wij vinden het van belang dat de kermis op niveau blijft.” Groenlinks/PvdA en CDA diende dan ook een motie in die door de gemeenteraad werd aangenomen.

In gesprek

Verantwoordelijk wethouder Bert van Druenen (PPA) was het eens met de motie. “We zijn met zowel kermisexploitanten als horeca in gesprek om te kijken hoe we in de toekomst het beste invulling kunnen geven aan de kermis”, lichtte Van Druenen toe. De wethouder zegde in ieder geval toe op het te willen voorkomen van een krimp in de kermis van Sint-Michielsgestel

Volgens de wethouder blijft de kermis in 2024 nog hetzelfde als voorgaande jaren, maar zullen er waarschijnlijk veranderingen komen in 2025. In de gemeenteraad werden suggesties gedaan zoals een deel van de kermis voor De Meander te plaatsen. Van Drunen zei verschillende opties te overwegen.