Meggie van der Heijden / Dtv Nieuws

Het gebied Laar-Nieuw Laar, ten oosten van Berlicum, wordt aangepakt, als het aan de gemeente ligt. Met het nieuwe bestemmingsplan hopen ze de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren.

De gemeenteraad stelde al in 2017 de gebiedsvisie vast, maar het college heeft deze pas kortgeleden geleden goedgekeurd. Wethouder ruimtelijke ordening, Lianne van der Aa (CDA), zegt daarover: “Het is een heel lang en vooral complex proces geweest, omdat de verschillende belangen en de veranderende wet- en regelgeving het voor alle betrokkenen erg lastig heeft gemaakt. Ik ben voor nu vooral blij dat we deze fase kunnen afsluiten en kunnen gaan bouwen aan een mooi gebied.”

Op dit moment wonen er in het gebied veel ondernemers die hun stallen willen inruilen voor woningbouw. “De stallen van deze stoppende agrarische bedrijven gaan we slopen, zodat we woningsplitsing mogelijk kunnen maken, zodat er nog meer ruimte komt voor woningen. Daarbij gaan we ook investeren in natuur- en landschapsontwikkeling.”

Uitbreiding veehouderijen

Tegelijkertijd zitten er ook twee ondernemers die graag willen uitbreiden. Zij krijgen in het plan ruimte voor uitbreiding, maar wel onder strenge voorwaarden. Van der Aa: “We hebben hierover veel gesproken met de initiatiefnemers en de omwonenden. De wetgeving is op dit gebied namelijk veel veranderd, daarom hebben we ook nog extern advies ingewonnen. We willen de gemaakte afspraken nakomen, maar er zijn desondanks strenge eisen verbonden aan de uitbreiding van veehouderijen.”

De gemeenteraad gaat op 21 december een besluit nemen over het bestemmingsplan. Daarna ligt het besluit nog zes weken ter inzage en kunnen inwoners eventueel nog bezwaar maken.