“In 2024 werken we aan een concretere invulling van de streekomroep rondom Den Bosch”, trapt Stefan van der Heijden af. Stefan is voorzitter van Lokaal 7 en werkt al ruim anderhalf jaar met verschillende omliggende lokale omroepen aan de streekomroep. “Lokaal 7 had het geluk om samen met de omroepen van Den Bosch, Vught, Heusden en Boxtel in aanmerking te komen voor een pilot subsidie. Daarmee verzorgen we al enige tijd met betaalde journalisten de lokale nieuwsvoorziening. Op internet, via onze eigen radiofrequentie maar ook met videostreaming op de app van DTV. Later komen daar ook nog televisie-uitzendingen bij.”

Zo’n 320 lokale omroepen zullen op termijn worden omgevormd tot maximaal 80 streekomroepen. Op aanwijzing van de rijksoverheid. “Diezelfde rijksoverheid helpt bij de vormgeving en gaat ook de bekostiging ervan voor zijn rekening nemen. Op dit moment lopen de geldstromen nog via de gemeente. Hiermee wordt de derde laag in het publieke omroepbestel versterkt”, verduidelijkt Stefan. “Ik ben er van overtuigd dat we op die manier kwalitatief hoogwaardige nieuwsduiding kunnen leveren. Een media-aanbod waar mensen op kunnen vertrouwen. Als tegenhanger van de niet altijd betrouwbare sociale media”.

Stefan ziet kansen voor de samenwerking met de gedrukte media. “De Brug, als nieuwsbrenger voor de gemeente Sint-Michielsgestel maakt het nieuwsplaatje voor de inwoners van onze gemeente compleet”, sluit Stefan af. “Langs al die kanalen informeren we de inwoners en het lokale bestuur over maatschappelijke en politieke onderwerpen.”

Lokaal 7 FM is te beluisteren via de ether 107.4FM, digitaal via website www.Lokaal7.nl en de Lokaal 7 app. Programma’s zijn terug te beluisteren via uitzending gemist op de website.