Op deze plaats zijn jullie al vaker geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de vorming van de streekomroep. Per 1 januari 2026 zullen de 320 lokale omroepen op moeten gaan in 80 streekomroepen. Dit is bekrachtigd door een brief van de staatsecretaris en de tweede kamer heeft het dossier niet-controversieel verklaard dus we kunnen volle bak verder. Het is tenslotte al snel 2026.

Voor Lokaal7 betekent dit dat wij samenwerking hebben gezocht met NOVO3 (Vught), HTR (Heusden), Dommeland (Boxtel) en DTV (Den Bosch). Belangrijke taak van de nieuwe streekomroep is om naast mooie radioprogramma’s (doen we al) vooral de nieuwsvoorziening te professionaliseren. Hiervoor zullen professionele journalisten samenwerken met lokale vrijwilligers om samen mooie reportages maken.

Om dit mogelijk te maken is er subsidie beschikbaar gesteld. Het is ons gelukt om die voor 2024 te krijgen en ook voor volgend jaar is er weer geld beschikbaar, maar het was met de hakken over de sloot. Lokaal 7 zal volgende keer nog meer moeten doen aan nieuwsvoorziening en wij hebben mensen nodig in ons PBO, een soort van bestuursraad, die het bestuur adviseert over welke programma’s gemaakt moeten worden (cultureel, sport, onderzoeksjournalistiek, gezondheid enz.) De wens van de gemeenschap is hier leidend, dus als er belangstelling is meld je bij het bestuur. We zullen ook actief op zoek gaan. Daarnaast moet onze website aangepakt worden omdat die niet alle mogelijkheden biedt die we nodig hebben.

Verder is het ook belangrijk dat dit nieuws bij de mensen komt en zal de streekomroep gaan samenwerken met alle nieuwsfora. De streekomroep zal zich vooral gaan richten op TV, radio en daarnaast een website met streamingsmogelijkheden uiteraard een app. Alles zal ook via podcast beschikbaar komen.

Op dit moment wordt er al dagelijks een nieuwsuitzending gemaakt die al te zien is op de diverse websites, maar helaas niet op lokaal 7.

TV voor Sint Michielsgestel komt eraan. Technisch zijn we er klaar voor maar het signaal moet ook nog doorgegeven worden. Daarvoor zijn we afhankelijk van de grote aanbieders en dat gaat allemaal erg traag. Hopelijk is dit eind van de maand klaar. We zullen dan zeker iets van ons laten horen.

Er moet nog veel werk verzet worden, maar iedereen heeft recht op goede en juiste informatie en daar werken we aan. Goede communicatie is belangrijk voor iedereen in ons mooie dorp.

Stefan van der Heijden. Voorzitter Lokaal 7.