Zaterdag 5 augustus is onze medewerkster Wies van Schalen overleden.

Wies was vanaf het begin bij de lokale omroep. Destijds in 1984 De SLOB (stichting

Lokale Omroep Berlicum) opgericht door Sjef van Schalen Jo van de Mosselaar en

Mari Gordijn. Wat na de gemeentelijke herindeling Lokaal 7FM werd. De gemeente

met de 7 kernen.

In de begintijd was het nog de opbouw van de omroep, dat wil zeggen dat

voorzichtig begonnen werd met het maken van programma’s. De eerste tijd alleen

uitzending op zondag van 12.00 tot 14.00 uur. De items werden van tevoren

opgenomen en gemonteerd. In die tijd was ook Wies zeer actief met het maken van

programma’s. Lange tijd heeft Wies diverse programma’s gemaakt en gepresenteerd

waaronder het eerste actualiteitenprogramma “Zondag Actueel”. De dagen van

uitzenden en de programma’s werden steeds meer uitgebreid met nieuwe

programma’s. Naast het actualiteiten programma heeft Wies samen met José van

Hedel destijds wekelijks een country programma gepresenteerd. Haar man Sjef van

Schalen was een groot liefhebber van Brabantse Muziek. Samen met o.a. Cor

Swanenberg werden de Brabantse Avonden opgericht. Uiteraard was Wies daar ook

bij betrokken. Een heel nieuw concept voor die tijd. Op die avonden die zijn

begonnen in Herberg de Gouden Leeuw waren er optredens van Brabantse

artiesten en groepen dit werd afgewisseld met vele verhalen van Cor

Swanenberg. Op de radio was er van de begintijd het programma “Brabants Uur”

met daarin het item “Meierijs Mondfiat” waarin Cor Swanenberg een van zijn

verhaaltjes vertelde. Na het overlijden van Sjef heeft Wies het programma verder

voortgezet. Wies heeft verder de nodige hand- en spandiensten gedaan voor de

omroep en ook aan de diverse live-locatie uitzendingen verleende zij haar medewerking. In 2021 is Wies gestopt met het maken van programma’s, wat ook betekende het stoppen van het programma “Brabants Uur”. Wies bleef als medewerker van Lokaal 7 nog erg betrokken. Vanaf de oprichting van de omroep was zij een kritische maar vooral enthousiaste en betrokken medewerkster van de omroep. Wij zullen haar inbreng van vele jaren zeker gaan missen en zijn haar veel dank verschuldigd.

Ter nagedachtenis aan Wies zendt Lokaal 7 op 20 augustus van 10.00 tot 12.00 uur het programma uit welke in het teken stond van haar afscheid bij Lokaal 7.