De gemeente Sint-Michielsgestel plaatst deze week weer bladkorven op verschillende plaatsen waar veel én grote bomen staan die veel bladeren in tuinen van inwoners laten vallen. De bladeren kunnen dan in de korven worden gegooid zodat mensen er niet mee naar de milieustraat hoeven. De bladkorven worden in december weer opgehaald. Van de ingezamelde bladeren worden compost en andere bodemverbeteraars gemaakt. De gemeente is deze weken ook druk bezig met het verwijderen van eikels en kastanjes van de hoofdwegen en wijkroutes. Ook de goten langs de wegen worden zo goed mogelijk schoongeveegd, om er voor te zorgen dat het regenwater in de riolering terecht kan komen.