Frank Spijkers / Dtv nieuws

De bouw van 28 nieuwe woningen aan De Rietstok in Gemonde is toe aan de laatste procedures. Er ligt nu een bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel volgende maand kan goedkeuren.

De behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente is groot, ook in de kleine kern Gemonde. De Rietstok was in 2011 al aangewezen als woningbouwlocatie. In het huidige plan komen er dus 28 nieuwe woningen: 20 rijwoningen, 2 tweekappers en 6 vrije bouwkavels. Van de rijwoningen vallen er 7 in de categorie goedkope koop.

De provincie en het waterschap hebben al ingestemd met het bestemmingsplan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan werden wel 13 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft daarna wel de onderbouwing en de teksten over het plan verduidelijkt, maar de hoofdopzet is niet veranderd.

Nieuwe weg

De nieuwe woningen zijn straks bereikbaar over de huidige weg De Rietstok en een nieuwe ontsluitingsweg. Omdat de bestaande weg erg smal is, wordt die later alleen gebruikt voor langzaam verkeer. De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de Dorpstraat en is bedoeld voor gemotoriseerd verkeer. Als de gemeenteraad volgende maand akkoord gaat, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente en dan kunnen de werkzaamheden echt beginnen.