Tycho van Dorsselaer / Dtv Nieuws

Het college van B en W van Sint-Michielsgestel wil Basisschool De Bolster toch op het voormalig sportpark Heidelust hebben. De school die nu gevestigd is aan de Ericastraat, heeft al een lange tijd de wens om naar Heidelust te verplaatsen, omdat het huidige schoolgebouw te krap is voor het aantal leerlingen.

Voor de gemeente lagen twee scenario’s op de tafel. Een nieuw schoolgebouw op Heidelust, met nieuwe woningen aan de Ericastraat, óf een nieuw schoolgebouw aan de Ericastraat en woningen op Heidelust. Het college van burgemeester en wethouders kiest nu voor een schoolgebouw op Heidelust.

Dat is opvallend. Eerder zei de gemeente liever een nieuw schoolgebouw aan de Ericastraat te willen, omdat het tijd zou besparen vanwege ruimtelijke procedures. Het schoolbestuur van De Bolster drong aan op een nieuw schoolgebouw op Heidelust omdat dit de school meer ruimte zou geven. De gemeente gaat nu dus toch overstag. “Alles overwegende levert het scenario waarin de school op Heidelust komt en we permanente woningen op de Ericastraat bouwen, het meest aantrekkelijke totaalplaatje op”, legt wethouder ruimtelijke ordening Lianne van der Aa uit.

Bouwen op palen

In 2020 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Theereheide vast. Bij de uitwerking van dit plan bleek dat het plan niet uitvoerbaar was. Heidelust is een waterbergingslocatie, wat betekent dat er water onder moet kunnen lopen. Voor het schoolgebouw van De Bolster betekent dit, dat er op palen moet worden gebouwd. Dit gaat veel geld kosten.

In eerste instantie leek een schoolgebouw op de huidige locatie dus ook goedkoper. Alleen zijn volgens wethouder onderwijshuisvesting en financiën Peter Raaijmakers de kosten voor tijdelijke huisvesting van basisscholen flink gestegen, waardoor de kosten gelijk zijn voor beide scenario’s. “De vraag naar tijdelijke huisvesting van scholen is dusdanig toegenomen dat ook de prijzen fors gestegen zijn. Dat geeft een ander financieel plaatje.”

Woningbouw

Aan de Ericastraat staan nu tussen de 35 tot 50 woningen gepland. Wethouder Van der Aa zegt dat de opbrengst van de grondverkoop kan gaan naar natuurontwikkeling op Heidelust. Op Heidelust zelf komen ook 35 tot 50 tijdelijke woningen voor maximaal 15 jaar. “Daarmee beantwoorden we aan een grote vraag naar sociale woningen. Deze woningen kunnen er relatief snel staan en tegelijkertijd kan het park aangelegd worden. Nadere uitwerking doen we graag samen met een woningcorporatie, de school en omwonenden”, aldus Wethouder Volkshuisvesting Sam Goossens

Het college legt nu dit plan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, kan de gemeente het plan gaan uitwerken