Het ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw aan de Rietstok in Gemonde heeft niet volgens de juiste procedure ter inzage gelegen. Daarom zal dat binnenkort opnieuw gebeuren.

Het bestemmingsplan lag in het voorjaar ter inzage. De gemeente Sint-Michielsgestel kreeg een aantal zienswijzen binnen. Na contact met de provincie bleek dat de gemeente niet de juiste procedure gevolgd had.

De zienswijzen die de gemeente ontving gingen vooral om technische aanpassingen. Bijvoorbeeld op het gebied van eisen aan waterberging en inpassing van het plan in het cultuurhistorisch landschap.

22 nul-op-de-meterwoningen

De gemeente wil 22 zogeheten nul-op-de-meterwoningen realiseren in Gemonde. Dat soort huizen wekken zelf de energie op die ze verbruiken. Daarnaast komen er ook een aantal vrije bouwkavels. De gemeente verwacht eind dit jaar het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te kunnen leggen. De gemeenteraad neemt dan in 2023 een definitieve beslissing over het plan.