Thema: Als thuis wonen niet meer gaat

Mensen met dementie gaan in de loop van de tijd steeds verder achteruit in het dagelijks functioneren. Hierdoor heeft iemand met dementie steeds meer zorg en begeleiding nodig en wordt hij of zij afhankelijker van de omgeving. Er kan een moment komen dat thuis wonen niet meer mogelijk is en een opname in een verpleeghuis in zicht komt. Hoe bereid je jezelf hierop voor? Als mens met dementie, maar ook als mantelzorger? Wat is een goede plek voor mijn naaste met dementie en hoe bepaal je dit? Wanneer is het goede moment voor een opname in een verpleeghuis? Wie neemt de beslissing? Wat komt er allemaal kijken bij het regelen van een verpleeghuisopname? Hierover gaan we in gesprek met een mantelzorger van iemand met dementie, die dit traject net achter de rug heeft. Mogelijk is uw situatie vergelijkbaar met die van de geïnterviewde mantelzorger. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Praktische informatie:

Het Alzheimer Café vindt plaats in het restaurant van zorgcentrum Vivent De Hooghe Clock op de Klokkenlaan 85 in ’s-Hertogenbosch. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus: wij volgen de actuele richtlijnen van het RIVM en van Alzheimer Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders: Marieke Soontiëns, psycholoog Vivent, 088 – 163 74 50 (secretariaat) en Ghis Boot, casemanager dementie, 06 – 22 99 50 76. Of kijk op de website van Vivent www.vivent.nl