'n Lutske Brabants 
Sunday 28 May 13:00 uur14:00 uur
Sunday 21 May 13:00 uur14:00 uur


70/80/90 Show 
Saturday 27 May 17:00 uur18:00 uur
Saturday 20 May 17:00 uur18:00 uur


BRO Show 
Saturday 27 May 10:00 uur11:00 uur
Saturday 20 May 10:00 uur11:00 uur


Cabaret 
Sunday 28 May 12:00 uur
Sunday 21 May 12:00 uur


Caribisch Carrousel 
Wednesday 31 May 22:00 uur
Wednesday 24 May 22:00 uur


Crossroads 
Tuesday 30 May 15:00 uur16:00 uur
Tuesday 23 May 15:00 uur16:00 uur


De Middag Mix 
Saturday 27 May 15:00 uur16:00 uur
Saturday 20 May 15:00 uur16:00 uur


De Wakkere Wekker 
Saturday 27 May 08:00 uur09:00 uur
Saturday 20 May 08:00 uur09:00 uur


Die Hangjeugt 
Thursday 25 May 18:00 uur19:00 uur
Thursday 18 May 18:00 uur19:00 uur


Driekleur 
Friday 26 May 20:00 uur21:00 uur
Friday 19 May 20:00 uur21:00 uur


Een Bakske met ... 
Sunday 28 May 10:00 uur
Sunday 21 May 10:00 uur


Efkus dun Birrekoal / Efkus wa Anders 
Sunday 28 May 11:00 uur
Sunday 21 May 11:00 uur


Gemeenteraadsvergadering 
Friday 26 May 09:00 uur10:00 uur11:00 uur12:00 uur13:00 uur
Friday 19 May 09:00 uur10:00 uur11:00 uur12:00 uur13:00 uur


Hollands Lokaal 
Monday 29 May 19:00 uur20:00 uur21:00 uur
Monday 22 May 19:00 uur20:00 uur21:00 uur


Jetzt Geht's Los! 
Sunday 28 May 22:00 uur
Sunday 21 May 22:00 uur


Muzikale Koffie 
Sunday 28 May 09:00 uur
Sunday 21 May 09:00 uur


Nederpop 
Monday 29 May 22:00 uur23:00 uur
Monday 22 May 22:00 uur23:00 uur


Peer & Geer Show 
Saturday 27 May 20:00 uur21:00 uur
Saturday 20 May 20:00 uur21:00 uur


Rock 'n' Roll Greatest  
Tuesday 30 May 19:00 uur20:00 uur
Tuesday 23 May 19:00 uur20:00 uur


Rock of Ages 
Thursday 25 May 20:00 uur21:00 uur
Thursday 18 May 20:00 uur21:00 uur


Studio BMR 
Saturday 27 May 19:00 uur
Saturday 20 May 19:00 uur


The Grooveyard 
Saturday 27 May 13:00 uur14:00 uur
Saturday 20 May 13:00 uur14:00 uur


Typisch Rene 
Wednesday 31 May 21:00 uur
Wednesday 24 May 21:00 uur


Weekend Vitamine 
Sunday 28 May 15:00 uur16:00 uur
Sunday 21 May 15:00 uur16:00 uur


Weekend voor de Deur 
Friday 26 May 18:00 uur19:00 uur
Friday 19 May 18:00 uur19:00 uur