Lokaal 7 heeft het bijzondere jaar 2022 afgesloten en is vol goede moed begonnen aan 2023.

Het bestuur van Lokaal 7 was demissionair geworden en we hebben afscheid genomen van 3 bestuursleden, namelijk Mari van de Broek die de rol had van interim-voorzitter, Nol van Iersel als secretaris en Bep Arbouw als lid. Van Mari hebben we al afscheid genomen en van Nol en Bep zullen we dat op gepaste wijze doen tijdens onze Nieuwjaarsborrel op 20 januari. De reden dat het bestuur demissionair werd had te maken dat het feit dat een noodzakelijk professionaliseringsslag door onvoldoende middelen niet mogelijk was en de samenwerking met DTV niet door kon gaan.

Als je dit zo leest dan kan men zich met reden afvragen waar komt die goede moed dan vandaan.

Gelukkig kunnen we constateren de programmamakers gewoon door zijn gegaan met het maken van goede programma’s en het bestuur intensief hebben gekeken naar hoe nu verder.

Tegen het einde van het jaar kwam er ineens een verrassende wending namelijk dat de overheid versneld de regionale samenwerking gaat stimuleren en de 320 geregistreerde lokale omroepen wil terugbrengen tot 75-80 samenwerkingsverbanden en hiervoor budget beschikbaar heeft gesteld.

Daar heeft zich het voorwerk uitbetaald en samen met zusterorganisaties uit Den Bosch, Vught en Heusden kan Lokaal 7 straks toch luisteraars en kijkers bedienen met een uitgebreider pakket aan uitzendingen via alle kanalen waaronder uiteraard radio maar ook TV

Hoe is dat mogelijk?

Samen met HTR, VOS en DTV-Den Bosch is allerijl een subsidieaanvraag ingediend bij de overheid ons samenwerkingsverband was een van de 22 gelukkigen. Deze subsidie is bedoeld om de journalistieke kant te versterken. Hiervoor is er een kwartiermaker aangesteld en zijn we op zoek naar 3 redacteuren om het redactieteam te versterken.

De subsidie in niet voor het huishoudboekje van Lokaal 7 of de andere partijen. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. Op dat gebeid moet er nog wel wat gebeuren bij Lokaal 7 en daarover zijn we in overleg met de gemeente.

Een compleet plan wordt gepresenteerd in de komende maanden.

Dat betekent dat het bestuur niet meer interim is en ik de rol van voorzitter op mij heb genomen om de proces goed te sturen samen met mijn collega bestuursleden.

Echter we kunnen nog hulp gebruiken dus kom eens kijken in de studio in Berlicum.