Brabants uur / Cabaret 
Sunday 26 January 12:00 uur
Sunday 19 January 12:00 uur


Caribisch Carrousel 
Wednesday 22 January 22:00 uur
Wednesday 15 January 22:00 uur


Crossroads 
Tuesday 21 January 15:00 uur16:00 uur
Tuesday 14 January 15:00 uur16:00 uur


De Franse Slag 
Thursday 23 January 19:00 uur
Thursday 16 January 19:00 uur


Die Hangjeugt 
Thursday 23 January 18:00 uur
Thursday 16 January 18:00 uur


Driekleur 
Friday 24 January 20:00 uur21:00 uur
Friday 17 January 20:00 uur21:00 uur


Een Bakske met ... 
Sunday 26 January 10:00 uur
Sunday 19 January 10:00 uur


Efkus dun Birrekoal / Efkus wa Anders 
Sunday 26 January 11:00 uur
Sunday 19 January 11:00 uur


Flashback 
Tuesday 21 January 21:00 uur22:00 uur
Tuesday 14 January 21:00 uur22:00 uur


Gemeenteraadsvergadering 
Friday 24 January 09:00 uur10:00 uur11:00 uur12:00 uur13:00 uur
Friday 17 January 09:00 uur10:00 uur11:00 uur12:00 uur13:00 uur


Goedemorgen Lokaal 7 
Saturday 25 January 07:00 uur08:00 uur09:00 uur10:00 uur11:00 uur
Saturday 18 January 07:00 uur08:00 uur09:00 uur10:00 uur11:00 uur


Hollands Lokaal 
Monday 27 January 19:00 uur20:00 uur21:00 uur
Monday 20 January 19:00 uur20:00 uur21:00 uur


Jetzt Gehts Los 
Sunday 26 January 22:00 uur
Sunday 19 January 22:00 uur


Lokaal 7 Luncht 
Saturday 25 January 12:00 uur13:00 uur
Saturday 18 January 12:00 uur13:00 uur


Lokaal 7 Top 25 
Saturday 25 January 16:00 uur17:00 uur
Saturday 18 January 16:00 uur17:00 uur


Muzikaal Onthaal 
Monday 27 January 11:00 uur Nieuw programma
Monday 20 January 11:00 uur


Muzikale Koffie 
Sunday 26 January 09:00 uur
Sunday 19 January 09:00 uur


Nederpop 
Monday 27 January 22:00 uur23:00 uur
Monday 20 January 22:00 uur23:00 uur


P&P - M&M 
Wednesday 22 January 20:00 uur
Wednesday 15 January 20:00 uur


Peer & Geer Show 
Saturday 25 January 18:00 uur19:00 uur20:00 uur
Saturday 18 January 18:00 uur19:00 uur20:00 uur


Rock n Roll Greatest  
Tuesday 21 January 19:00 uur20:00 uur
Tuesday 14 January 19:00 uur20:00 uur


Sentimental Journey 
Sunday 26 January 15:00 uur16:00 uur
Sunday 19 January 15:00 uur16:00 uur


Studio BMR 
Saturday 25 January 21:00 uur
Saturday 18 January 21:00 uur


Tiana's Zaterdag 
Saturday 25 January 14:00 uur15:00 uur
Saturday 18 January 14:00 uur15:00 uur


Typisch Rene 
Wednesday 22 January 21:00 uur
Wednesday 15 January 21:00 uur


Weekend voor de Deur 
Friday 24 January 18:00 uur19:00 uur
Friday 17 January 18:00 uur19:00 uur