Brabants uur / Cabaret 
Sunday 16 June 12:00 uur
Sunday 09 June 12:00 uur


Caribisch Carrousel 
Wednesday 12 June 22:00 uur
Wednesday 05 June 22:00 uur


Crossroads 
Tuesday 18 June 15:00 uur16:00 uur
Tuesday 11 June 15:00 uur16:00 uur


Driekleur 
Friday 14 June 20:00 uur21:00 uur
Friday 07 June 20:00 uur21:00 uur


Een Bakske met ... 
Sunday 16 June 10:00 uur
Sunday 09 June 10:00 uur


Efkus dun Birrekoal / Efkus wa Anders 
Sunday 16 June 11:00 uur
Sunday 09 June 11:00 uur


Flashback 
Tuesday 18 June 21:00 uur22:00 uur
Tuesday 11 June 21:00 uur22:00 uur


Goedemorgen Lokaal 7 
Saturday 15 June 07:00 uur08:00 uur09:00 uur10:00 uur11:00 uur
Saturday 08 June 07:00 uur08:00 uur09:00 uur10:00 uur11:00 uur


Hollands Lokaal 
Monday 17 June 20:00 uur21:00 uur
Monday 10 June 20:00 uur21:00 uur


Jetzt Gehts Los 
Sunday 16 June 22:00 uur
Sunday 09 June 22:00 uur


Lokaal 7 Jazz 
Thursday 13 June 19:00 uur
Thursday 06 June 19:00 uur


Lokaal 7 Luncht 
Saturday 15 June 12:00 uur13:00 uur
Saturday 08 June 12:00 uur13:00 uur


Lokaal 7 Top 25 
Saturday 15 June 16:00 uur17:00 uur
Saturday 08 June 16:00 uur17:00 uur


Muzikaal Onthaal 
Monday 17 June 11:00 uur
Monday 10 June 11:00 uur


Muzikale Koffie 
Sunday 16 June 09:00 uur
Sunday 09 June 09:00 uur


Night of the Progs 
Thursday 13 June 20:00 uur
Thursday 06 June 20:00 uur


P&P 
Wednesday 12 June 20:00 uur
Wednesday 05 June 20:00 uur


Peer & Geer Show 
Saturday 15 June 14:00 uur15:00 uur
Saturday 08 June 14:00 uur15:00 uur


PunT NL 
Monday 17 June 19:00 uur
Monday 10 June 19:00 uur


Rock n Roll Greatest  
Tuesday 18 June 19:00 uur20:00 uur
Tuesday 11 June 19:00 uur20:00 uur


Rock of Ages 
Thursday 13 June 21:00 uur22:00 uur
Thursday 06 June 21:00 uur22:00 uur


Sentimental Journey 
Sunday 16 June 15:00 uur16:00 uur
Sunday 09 June 15:00 uur16:00 uur


Studio BMR 
Saturday 15 June 21:00 uur
Saturday 08 June 21:00 uur


Tiana's Zaterdag 
Saturday 15 June 18:00 uur19:00 uur20:00 uur
Saturday 08 June 18:00 uur19:00 uur20:00 uur


Tips voor Trips 
Friday 14 June 14:00 uur15:00 uur
Friday 07 June 14:00 uur15:00 uur


Weekend Vitaminen 
Sunday 16 June 13:00 uur14:00 uur
Sunday 09 June 13:00 uur14:00 uur


Weekend voor de Deur 
Friday 14 June 18:00 uur19:00 uur
Friday 07 June 18:00 uur19:00 uur


Zlata Muzika 
Thursday 13 June 10:00 uur
Thursday 06 June 10:00 uur