Brabants uur / Cabaret 
Sunday 18 August 12:00 uur
Sunday 11 August 12:00 uur


Caribisch Carrousel 
Wednesday 14 August 22:00 uur
Wednesday 07 August 22:00 uur


Crossroads 
Tuesday 20 August 15:00 uur Nieuw programma16:00 uur Nieuw programma
Tuesday 13 August 15:00 uur16:00 uur


De Franse Slag 
Thursday 15 August 19:00 uur
Thursday 08 August 19:00 uur


Driekleur 
Friday 16 August 20:00 uur21:00 uur
Friday 09 August 20:00 uur21:00 uur


Een Bakske met ... 
Sunday 18 August 10:00 uur
Sunday 11 August 10:00 uur


Efkus dun Birrekoal / Efkus wa Anders 
Sunday 18 August 11:00 uur
Sunday 11 August 11:00 uur


Flashback 
Tuesday 20 August 21:00 uur22:00 uur
Tuesday 13 August 21:00 uur22:00 uur


Goedemorgen Lokaal 7 
Saturday 17 August 07:00 uur08:00 uur09:00 uur10:00 uur11:00 uur
Saturday 10 August 07:00 uur08:00 uur09:00 uur10:00 uur11:00 uur


Hollands Lokaal 
Monday 19 August 19:00 uur20:00 uur21:00 uur
Monday 12 August 19:00 uur20:00 uur21:00 uur


Jetzt Gehts Los 
Sunday 18 August 22:00 uur
Sunday 11 August 22:00 uur


Lokaal 7 Luncht 
Saturday 17 August 12:00 uur13:00 uur
Saturday 10 August 12:00 uur13:00 uur


Lokaal 7 Top 25 
Saturday 17 August 16:00 uur17:00 uur
Saturday 10 August 16:00 uur17:00 uur


Muzikaal Onthaal 
Monday 19 August 11:00 uur
Monday 12 August 11:00 uur


Muzikale Koffie 
Sunday 18 August 09:00 uur
Sunday 11 August 09:00 uur


Nederpop 
Monday 19 August 22:00 uur23:00 uur
Monday 12 August 22:00 uur23:00 uur


P&P - M&M 
Wednesday 14 August 20:00 uur
Wednesday 07 August 20:00 uur


Peer & Geer Show 
Saturday 17 August 18:00 uur19:00 uur20:00 uur
Saturday 10 August 18:00 uur19:00 uur20:00 uur


Rock n Roll Greatest  
Tuesday 20 August 19:00 uur20:00 uur
Tuesday 13 August 19:00 uur20:00 uur


Sentimental Journey 
Sunday 18 August 15:00 uur16:00 uur
Sunday 11 August 15:00 uur16:00 uur


Studio BMR 
Saturday 17 August 21:00 uur
Saturday 10 August 21:00 uur


Tiana's Zaterdag 
Saturday 17 August 14:00 uur15:00 uur
Saturday 10 August 14:00 uur15:00 uur


Weekend voor de Deur 
Friday 16 August 18:00 uur19:00 uur
Friday 09 August 18:00 uur19:00 uur